End Term Review

Door Anita Pijpelink op 1 maart 2019

Veel hedendaagse glossy’s krijgen de naam van een bekend en vooraanstaande personality: Linda, Wendy, Johan enzovoorts. Het college durfde kennelijk geen strootjes te trekken en da’s maar goed ook! In een college van Gedeputeerde Staten gaat het immers om de samenwerking tussen partijen en mensen. De glossy, die de End Term Review is, heet ‘Gebundeld’. Een leuke verwijzing naar de naam van het collegeakkoord ‘Krachten bundelen’. Dat lokt natuurlijk de vraag uit of de krachten inderdaad zijn gebundeld de afgelopen vier jaar.

Wij nemen als PvdA deel aan dit college. We zijn daarbij trots op het hele college. Vele flinke knopen zijn ontward door een bundeling van krachten, door inzet van diverse landelijke politieke lijnen en door de vastberadenheid en doortastendheid van dit college om met oplossingen te komen. Maar natuurlijk kijken wij als fractie ook naar de ambities die wij als linkse partij hadden toen we zitting namen in het college. Waar wij heel erg trots op zijn is de totstandkoming van de Kustvisie, op het conceptuele idee dat natuur ook voor mensen is, zelfs uitmondend in een nota natuurbeleving. Dat we als Zeeland complimenten krijgen voor de wijze waarop we nadenken over alle toekomstige uitdagingen ten aanzien van water, over klimaat, over energietransitie en concrete stappen zetten in dergelijke dossiers. Allemaal onderwerpen waar wij als PvdA ons hard voor hebben gemaakt.

Een van de geïnterviewden zegt het in zijn advies richting een nieuw college heel mooi en precies wat het is: “Wees creatief, luister naar initiatieven vanuit de maatschappij, wees minder bescheiden en ga vooral verder met activeren en faciliteren.” En bij een aantal geïnterviewden komt het advies terug om de ingezette samenwerking tussen provincie, onderwijs, maatschappelijke belangenorganisaties en het bedrijfsleven door te zetten. Wij ondersteunen als PvdA deze oproep van harte. Wat de fractie van de PvdA betreft is deze glossy een geslaagd voorbeeld van minder bescheiden zijn.

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink