Bestuur

Bestuur is er voor de burgers. Voor de PvdA is de norm dat Zeeuwen actief en vooraf betrokken worden bij kwesties die hen aangaan. Voor de provincie en het waterschap gaat het daarbij allereerst om participatie bij planvorming en uitvoering. Daarnaast om het faciliteren van initiatieven van onderop.

De PvdA heeft de volgende standpunten over overheden in Zeeland:
– De PvdA wil dat Zeeland een zelfstandige provincie blijft.
– De PvdA staat voor intensieve ambtelijke samenwerking tussen de dertien gemeenten, de Provincie, het waterschap en de Rijksoverheid.
– De PvdA wil dat Zeeuwse overheden de voordelen van een ambtelijke fusie gaan onderzoeken. Het bestuur blijft dicht bij de inwoners en kennis en kunde binnen het ambtelijk apparaat wordt vergroot.
– De PvdA wil meer samenwerken met Vlaanderen, Noord-Brabant en Zuid-Holland, zodat een hoogwaardige voorzieningenniveau in stand kan worden gehouden. De regio kan samen een beroep doen op Europese subsidies voor economische versterking.
– De PvdA wil dat Zeeuwse overheden gezamenlijk producten en diensten inkopen, zodat kostenvoordeel worden behaald.
– De PvdA vindt dat het (openbaar) bestuur een afspiegeling van de Zeeuwse samenleving dient te zijn. Dit vraagt emancipatie van ondervertegenwoordigde groepen.
– De PvdA wil dat de geborgde zetels in het algemeen bestuur van het Waterschap worden afgeschaft.
– Momenteel heeft Zeeland vijftien overheden, namelijk dertien gemeenten, de Provincie en het Waterschap. Wij zijn tegen nieuwe herindelingen opgelegd door de provincie. Wij zetten juist in op een betere samenwerking tussen deze vijftien overheden.