Kandidaten Waterschap Scheldestromen

Maarten Rossen

Maarten Rossen

Fractievoorzitter

Piet Hamelink

Piet Hamelink

Kandidaat

Kees Knuit

Kees Knuit

Fractieopvolger

Dieuwke Louwrink

Dieuwke Louwrink

Burgercommissielid

Jan Schaalje

Jan Schaalje

Kandidaat

Ron de Kort

Ron de Kort

Burgercommissielid

Piet Polderman

Piet Polderman

Kandidaat

Kris Reijnierse

Kris Reijnierse

Secretaris & Penningmeester

Tom Lievense

Tom Lievense

Fractieopvolger