Kandidaten Waterschap Scheldestromen

Maarten Rossen

Maarten Rossen

Fractievoorzitter

Kris Reijnierse

Kris Reijnierse

Secretaris & Penningmeester

Ron de Kort

Ron de Kort

Burgercommissielid

Dieuwke Louwrink

Dieuwke Louwrink

Burgercommissielid

Tom Lievense

Tom Lievense

Fractieopvolger

Kees Knuit

Kees Knuit

Fractieopvolger

Piet Hamelink

Piet Hamelink

Kandidaat

Piet Polderman

Piet Polderman

Kandidaat

Jan Schaalje

Jan Schaalje

Kandidaat