Statenvragen calamiteiten Westerscheldetunnel

Door Ralph van Hertum op 26 oktober 2019

De PvdA-Statenfractie heeft drie jaar lang aan de hand van sms-alerts gemeten hoeveel gebeurtenissen plaatsvonden in de tunnel vanaf 2016 tot oktober 2019. Een ongewoon hoog aantal pechgevallen op deze strook asfalt. Hoe komt het en hoe kunnen we hier het beste op reageren? De PvdA pleit ervoor om de standaardprocedure bij een calamiteit nogmaals tegen het licht te houden en de gebruikers meer tegemoet te komen bij calamiteiten.

Deze maand ontvingen we een brief van de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW), die zich zorgen maakt om mindervaliden in het geval van een calamiteit. Voor de PvdA staat de veiligheid van alle tunnelgebruikers voorop. Wij weten dat in de tunnel geen vluchtstrook ligt. Wel liggen in beide buizen twee rijstroken en kunnen mensen via deuren naar de andere buis vluchten.

Bijna één gebeurtenis vindt plaats in elke twee dagen. Op 6,6 kilometer rijweg vindt elke vier dagen één pechgeval plaats. Vaak levert een stremming in de tunnel flinke vertraging en overlast voor de gebruikers op. Wij pleiten om het veiligheidsprotocol nogmaals te bekijken. Ook is de tunnel tolvrij maken bij calamiteit voor ons een prima compensatie. Dit kan in sommige gevallen de verkeersafwikkeling bevorderen.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Ralph van Hertum en Niek Joosse de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:
1. De PvdA vindt dat de veiligheid van de tunnelgebruikers op geen enkele manier in het geding mag komen. Bent u bekend met het veiligheidsprotocol van de Westerscheldetunnel? In hoeverre kunnen mindervaliden de tunnel veilig uitkomen bij een calamiteit?
2. In hoeverre is het mogelijk om in plaats van de tunnel af te sluiten aan één kant het verkeer over één rijstrook te leiden in de veilige tunnelbuis? Waarom wordt dit wel / niet gedaan?
3. Bent u het met de PvdA eens dat wanneer er aanzienlijke vertraging van het verkeer plaatsvindt in de tunnel de passage tolvrij wordt ter compensatie van de overlast? Zo nee, waarom niet?

Categorie

O

W

T

Eindtotaal

Brand DOW

1

1

Fietser

3

2

5

Wielertour

3

2

5

File

1

2

3

Hoogte

2

4

6

Onderhoud

15

27

67

109

Ongeval

5

8

3

16

Pech

170

151

2

323

Rommel

29

22

51

Spookrijder

1

1

2

Weer

17

17

Werkzaamheden

1

6

7

Eindtotaal

247

218

80

545

Hinder in Westerscheldetunnel van 22/6/2016 tot en met 16/10/2019. O = Oostbuis, W = Westbuis, T = beide buizen. Bron: SMS-alerts.

Antwoorden Statenvragen ‘Calamiteiten Westerscheldetunnel’ (26-10-2019)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum