Emancipatie

De PvdA is verbaasd dat Zeeuwse vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in de top van het Zeeuwse bedrijfsleven en bij de Zeeuwse overheden. Vrouwen bezitten immers dezelfde capaciteiten als mannen. Wij pleiten voor méér diversiteit.

De PvdA vindt dat iedereen gelijke kansen moet hebben in Zeeland, ook mensen die minder valide zijn. Daarom willen we dat:
– Onderzoeken of een vrouwenquotum van minimaal 40% in de top van het provinciale en waterschapsambtenarenapparaat mogelijk is.
– Bij gelijke geschiktheid voor een topfunctie te pleiten voor een vrouw in plaats van een man.
– Het Zeeuwse ov extra rekening houdt met minder valide reizigers en waar nodig aanpassingen te (laten) doen.
– De app ‘Ongehinderd’ in het provinciaal beleid in te passen, zodat obstakels snel uit de weg worden geruimd.
– In te zetten op volledige uitvoering van het VN-verdrag voor gelijke rechten van de mens uit 2016.