Westerscheldetunnel

Eerst vormde de Westerschelde een barrière tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland. Tegenwoordig is de tol die voor de Westerscheldetunnel moet worden betaald voor veel mensen een financiële drempel. Die drempel moet worden weggenomen.

De PvdA heeft de volgende standpunten over de Westerscheldetunnel:
De PvdA wil een tolvrije Westerscheldetunnel. Wij zijn van mening dat heel Zeeland economisch en sociaal gebaat zou zijn bij een tolvrije tunnelverbinding.
– Tolheffing belemmert Zeeuwen, en Zeeuws-Vlamingen in het bijzonder, om zich optimaal te kunnen ontplooien qua opleiding en werk. Het belemmert het participeren in de sociale gemeenschap, belemmert de toegang tot de mogelijkheden en kansen die elders in Zeeland of in de omliggende regio’s worden geboden, en die door opschaling en concentratie van werk en voorzieningen steeds vaker alleen elders te vinden zijn.
– Tolheffing zorgt voor ongelijke behandeling binnen Nederland doordat het alleen in Zeeland wordt toegepast. Omdat er geen alternatieve route is moet men steeds vaker gebruik maken van de tunnel om toegang te houden tot die condities en middelen die mensen in staat stellen om hun levensdoelen te bereiken.
– Juist de groep die met die ontplooiingsmogelijkheden het minst bedeeld is, en zich daardoor al qua afstand en reistijd ver bovengemiddeld moet inspannen om de toegang ertoe te behouden, wordt geconfronteerd met een extra belasting in de vorm van tol. Wij achten dat onrechtvaardig.
– Wij wijzen de aanwending van tolopbrengsten voor investeringen buiten het beheersgebied van de WST nadrukkelijk af.
– We entameren een onderzoek op welke wijze de tolheffing op korte termijn kan worden afgeschaft. Daarnaast wil de PvdA een door de Provincie georganiseerde actief ondersteunde en gefaciliteerde lobby om met alle betrokkenen (inclusief het bedrijfsleven) ook de landelijke overheid te overtuigen hieraan een bijdrage te leveren.