Veiligheid

De PvdA heeft de volgende standpunten over veiligheid:
– De PvdA wil dat provinciale wegen en waterschapswegen die onveilig zijn als eerste aangepakt worden.
– De PvdA wil onderzoeken of de A58 volstaat als evacuatieroute bij een zwaar ongeval of ramp.
– De PvdA vindt dat vanwege de scheepvaart, de industrie en een kerncentrale langs de Westerschelde een goede, afgestemde samenwerking tussen Provincie, gemeenten, waterschap, Veiligheidsregio Zeeland, North Sea Port en Havenbedrijf Antwerpen blijvend gestimuleerd moet worden.
– De PvdA wil de politie op het water, de douane en de marechaussee in Zeeland behouden. Ook spannen we ons ervoor in om de Marinierskazerne, zoals afgesproken, naar Zeeland te halen.
– De PvdA wil een veilige woonomgeving voor alle Zeeuwen. Niet alleen meer blauw op straat, maar ook meer rechercheurs in Zeeland. Ondermijning moeten we voorkomen en hard bestrijden.
– De PvdA wil een betere controle op de belastende uitstoot van fabrieken en schepen. Wij willen meer meetpunten in Zeeland en dat de gegevens openbaar gemaakt woeden.
– De PvdA vindt dat de kerncentrales in Borssele en Doel gesloten dienen te worden.
– De PvdA wil de buisleidingenstraat uitbreiden om zo het vervoer van chemicaliĆ«n over de weg en het spoor te verminderen.
– De PvdA wil dat waterkeringen in Zeeland moeten voldoen aan de hoogste veiligheidseisen.
– De PvdA wil innovatieve vormen van kustverdediging onderzoeken en testen. Dijken kunnen niet oneindig worden opgehoogd.
– De PvdA wil dat provincie en waterschap hun kennis beschikbaar stellen aan (ontwikkelings)landen.