Vrijheid van debatteren

Door Corina van der Vliet op 6 juli 2019

De Rekenkamer Zeeland heeft het onderzoek Geheimhouding gepresenteerd. Wij vinden het een interessant onderzoek, een duidelijke rapportage met heldere aanbevelingen. De aanbevelingen gaan over de einddatum van de geheimhouding, de inhoudelijke motivering, de registratie en het afwijken van het bestaande protocol.

Als PvdA-Statenfractie staan wij niet te springen als het gaat om besloten bijeenkomsten en geheimhouding van informatie. Maar ook wij beseffen dat er soms een motivatie / grondslag is om hiertoe te besluiten. Wij zullen per situatie besluiten of we wel of niet deelnemen aan vertrouwelijke bijeenkomsten en / of kennis nemen van documenten waar een geheimhouding op rust. Wij zijn voorstander van zoveel mogelijk transparantie en openbaarheid.

Het vrijuit in het openbaar debatteren over een bepaald onderwerp wordt beperkt wanneer kennis is genomen van geheime informatie of is deelgenomen aan besloten bijeenkomsten. Juist die vrijheid van debatteren, zonder bezwaard te zijn van het kennen van vertrouwelijke informatie, is voor ons belangrijk.

Ook kijken we kritisch naar onszelf. Steeds stil staan bij de vraag welke informatie wij nodig hebben voor de uitoefening van onze kaderstellende en controlerende taak. Je kan ook teveel willen weten, teveel op de stoel van anderen gaan zitten. Teveel willen beschikken over gedetailleerde informatie. Als PvdA gaan we hier bewust mee om.

Corina van der Vliet-Hart (fractievoorzitter)

Corina van der Vliet

Corina van der Vliet

“Ik ben Corina van der Vliet-Hart, 52 jaar, getrouwd en moeder. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle. Gericht op samenwerking, sociaal en enthousiast. Hobby’s zijn wandelen, kijken naar sport en vind ik het leuk om te schrijven. • Iedereen is welkom in Zeeland. • Jongeren groeien met plezier op. • Onbebouwde

Meer over Corina van der Vliet