Onderzoeksfunctie in Zeeland

Door Anita Pijpelink op 1 februari 2019

Het rapport Berenschot geeft wat de fractie van de PvdA betreft een helder beeld en advies over de toekomstige onderzoeksfunctie in Zeeland. Het advies om de onderzoeksfunctie in Zeeland te behouden en om samen met het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) een provinciaal datacentrum te creëren waarbij de verschillende lokale partners en kenniscentra zoals de Hogeschool Zeeland (HZ) en University College Roosevelt (UCR) kunnen aanhaken sluit aan bij onze wens.

Voor onze fractie is het belangrijk dat de provincie Zeeland, met haar unieke demografische en sociaal-economische situatie, de onderzoeksfunctie dusdanig inricht dat deze specifieke Zeeuwse situatie in de onderzoeksrapporten een plek krijgt en de rapporten dus van absolute meerwaarde zijn voor het vaststellen van beleid.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er continuïteit zit in de kennis binnen Zeeland over de Zeeuwse context. Het los inhuren van verschillende onderzoeksbureau waar expertise en ervaring niet gekoppeld worden en zich uitstrekken over de tijd maar gefragmenteerd wordt lijkt ons geen verstandige situatie. Evidence based onderzoek wordt steeds belangrijker in een wereld met ‘fake news’ en een hausse aan ongefundeerde onderbuikgevoelens, die beleid maar zelden de kwalitatieve impuls geven die nodig is voor goed en bestendig beleid.

En tenslotte blijft de fractie van de PvdA erop hameren dat openbaar bestuur niet goed kan functioneren in een systeem waarin het niet organiseert dat tegengeluiden door onderzoekers een vaste plek krijgen bij het vastleggen van beleid. Het systeem van ‘checks and balances’ dus. Wij bewaken dat systeem.

De Commissie Bestuur heeft het college gevraagd om een nadere verkenning te doen op basis van het advies van Berenschot. Prima zeggen wij dan, zeker als dit betekent dat er zeer zorgvuldig gekeken wordt naar behoud van de werkgelegenheid van 6 FTE en naar de toekomstige kosten van de nieuwe inrichting van de onderzoeksfunctie. Wij zijn benieuwd naar de bevindingen van de verkenner / kwartiermaker en wachten het vervolg dan ook met vele interesse af.

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink