Media

Een goede controle op het reilen en zeilen van bestuurlijk Zeeland is noodzakelijk. Niet alleen door de volksvertegenwoordiging, maar ook door de Zeeuwse media en onderzoeksbureaus als ZB|Planbureau.

De PvdA heeft daarom de volgende standpunten over media:
– De instandhouding van een gevarieerd en kritisch medialandschap is een belangrijk aandachtspunt voor het provinciaal bestuur.
– De PvdA wil dat de provincie jaarlijks vouchers geeft aan bijvoorbeeld gemeenten en instellingen voor onderzoek door ZB|Planbureau. Daarmee wordt de regionale inzet van het planbureau versterkt en neemt de waarde als geheel voor Zeeland toe.