Omgevingsvisie

Door Eddy Heerschop op 7 juni 2019

Het is een beetje een vreemde dag vandaag, we hebben woensdag al afscheid genomen van twee gedeputeerden, de twee nieuwe zijn nog niet geïnstalleerd, maar ook dit is aanpassen aan een voortdurend veranderende omgeving.

De PvdA-fractie is tevreden met de kaderagenda zoals deze nu voor ons ligt. De Omgevingsvisie is tenslotte een grote uitdaging, die in een kort tijdsbestek moet plaats vinden. Over 18 maanden moeten we gereed zijn. Samen met alle stakeholders in eendrachtige samenwerking kunnen we ook op dit punt samen verschil maken.

De omgevingsvisie gaat tenslotte toch vooral over , onze visie als Zeeland op een groene, veilige, duurzame en vooral gezonde en veilige leefomgeving waarin we samen kunnen wonen, samen werken en samen genieten van ons Zeeuwse platteland en onze Zeeuwse kust.

Onze rol in Provinciale Staten is samen de kaders vaststellen en vooral te anticiperen op onverwachte zaken en bijsturen waar nodig. Deze rol pakken wij als PvdA-fractie met verve op.

De PvdA is blij met de voorgestelde M.E.R. en ook met de open communicatie via een online magazine en kijken uit naar de tussentijdse rapportages van Gedeputeerde Staten.

Deze omgevingsvisie vaststellen in zo’n korte tijd betekent dat er een goede procesmatige aanpak nodig is zonder goede afspraken, zonder open en eerlijke dialoog zal het niet gaan lukken. De voorgestelde programmatisch aanpak is dan ook wat ons betreft een juiste keuze, die dan ook op onze steun kan rekenen.

De 39 hoofdonderwerpen, wat een raar getal eigenlijk waarom geen 40, geven aan dat het belang van deze omgevingsvisie groot is. Wij rekenen er dan ook op dat deze Omgevingsvisie over 18 maanden hopelijk zal resulteren in een Omgevingswet die nu soms knellende regels zal vervangen door leidende principes waarmee Zeeland zijn visie op de toekomst voor wat betreft zijn omgeving heeft vast gelegd.

De PvdA vraagt dan ook aan het nieuwe college om voor wat betreft dit belangrijke onderwerp als een bok op de haverkist te blijven zitten. Tenslotte zijn 18 maanden, 75 weken zo voorbij.

Statenlid Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

“Ik ben Eddy Heerschop. Geboren en getogen Vlissinger. Werkzaam in de Zeeuwse industrie. Ik wil mij gaan inzetten voor: – Een duurzamere economie. – Een provincie waar vakmensen, arbeidsmigranten, laag en hoog opgeleide Zeeuwen kunnen wonen en werken in een groene, gezonde en veilige omgeving. – Waar mensen zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk inkomen,

Meer over Eddy Heerschop