Deltawateren

Onze provincienaam zegt het al. Zeeland bestaat uit land en zee. De Zeeuwse wateren zijn belangrijk voor onze visserij, het toerisme en de leefbaarheid. Het water is een zegen maar kent ook een bedreigende kant. Wij Zeeuwen vertrouwen op de Deltawerken. De Deltawerken hebben echter ook negatieve consequenties voor milieu, planten en dieren gehad: oevererosie en slechte waterkwaliteit zijn de duidelijkste voorbeelden. Daar komt nu de klimaatproblematiek bij. Een zeespiegelrijzing van één meter of meer in de komende honderd jaar heeft grote consequenties voor alle vormen van ruimtegebruik in en rond de Deltawateren.

De PvdA heeft de volgende standpunten voor het gebied van de Deltawateren:
– De PvdA wil dat de gevolgen van zeespiegelstijging voor natuur, recreatie en visserij in de Deltawateren zo snel mogelijk goed worden onderzocht.
– De PvdA wil de bijzondere kwaliteiten van de Deltawateren behouden en zo mogelijk te versterken.
– De PvdA wil een onderwaterreservaat in de Oosterschelde.
– De Provincie speelt een voortrekkersrol bij afstemming tussen gebruikers van de Oosterschelde (vissers, recreatie, schelpdier teelt, enzovoorts).
– De PvdA wil dat de Provincie onderzoek en onderwijs stimuleert op het gebied van duurzame voedselproductie, klimaat, energie en kustbeheer.
– De PvdA wil aquacultuur en de teelt van zeewier stimuleren, voor zowel productie van energie als levensmiddelen. Grootschalige bedrijfsbebouwing voor semi-industriële vormen van aquacultuur hoort op bedrijventerreinen.
– In het verlengde van de kustvisie moet zo snel mogelijk een breed gedragen en integrale visie voor de randen van de Deltawateren worden opgesteld, die de ruimte voor verblijfsrecreatieve ontwikkelingen langs de Deltaranden inperkt.