Deltawateren

De afsluiting van de zeegaten hebben de Zeeuwse wateren in problemen gebracht. Zij moeten weer gezond gemaakt worden. Er ontstaan dan nieuwe kansen voor natuur, recreatie en visserij. Een ‘Fonds Deltawateren’ moet helpen die kansen te verzilveren.