Drinkwaterbedrijf in publieke handen

Door Ralph van Hertum op 13 december 2019

Vandaag is de mogelijkheid om wensen en bedenkingen mee te geven inzake de overdracht van aandelen PZEM N.V. in het drinkwaterbedrijf naar Evides N.V. Deze vrijdag nemen we nog geen besluit. We geven een lijst met wensen en bedenkingen mee. Daarin spreken we uit dat voor ons als PvdA een aantal punten van belang zijn:

1. Wij staan voor het losmaken van de aandelen in een nutsbedrijf. Het waterbedrijf wil de PvdA, vanwege het grote belang van de watervoorziening voor de inwoners van Zeeland, volledig in overheidshanden houden.

2. De publieke belangen moeten worden gediend en indien mogelijk verlangen we als publiek aandeelhouder dividend.

3. De PvdA sluit zich aan bij de nieuw geformuleerde wensen en bedenkingen en dienen wij het allesomvattende amendement mede in. Het belangrijkste is dat de aandelen van Evides niet in een risicodragend bedrijf zitten.

Amendement ‘Wensen en bedenkingen PZEM’ (13-12-2019)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum