Zorgen om het fietsvoetveer

Door Ralph van Hertum op 6 april 2018

De PvdA is vóór goed openbaar vervoer, maar kan slecht tegen ondeugdelijke financieringsmethoden. Eerst krijgen Provinciale Staten te horen dat er geld over blijft en kort daarna komt dit Statenvoorstel op tafel. Of we even de provinciale portemonnee willen trekken. Voor de goede orde: daar zit bar weinig in. Dit wordt een flinke aderlating voor de algemene reserve van de provincie Zeeland. Door bijna een half miljoen euro te betalen zit straks 10% minder in die pot. De PvdA heeft een aantal vragen aan gedeputeerde Van der Maas (SGP):
– Hoe kan het dat de gedeputeerde eerst positief gestemd is over de balans van het fietsvoetveer en hij nu plotseling een tekort van bijna één miljoen euro moet melden?
– Waarom worden Provinciale Staten zo laat op de hoogte gesteld van dit tekort?
– Is de gedeputeerde bereid om de volgende keer eventuele tegenvallers bij het fietsvoetveer sneller aan Provinciale Staten te melden?

De PvdA verwacht dat de gedeputeerde zo snel mogelijk het onderzoek naar de toekomstbestendigheid en de daarbij horende exploitatie van het fietsvoetveer afrondt. Voordat we verder gaan spreken over de toekomst van de veerboot wil de PvdA eerst de uitkomst van het rapport lezen. Laten we vooral niet beginnen over ‘beleving van de overtocht’. De recente culinaire column van Maikel Harte doet ons vrezen. Hij had altijd het idee dat de kroketten bij het eerste bootje van half zeven werden gebakken en vervolgens de hele dag lagen te dobberen in een warmhoudbak. Als je aan het einde van de dag de boot nam was het krokante er wel vanaf. Het roept bij ons soortgelijke herinneringen op. Onze fractie heeft nog even overwogen uit te rekenen hoeveel kroketten er verkocht moeten worden om het financiële lek te dichten, maar we zijn aan dat sommetje toch maar niet begonnen. De PvdA zal instemmen met extra geld voor het in stand houden van het fietsvoetveer en roept Gedeputeerde Staten op meer prudent om te gaan met gemeenschapsgeld.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum