Vuile grond op schone grond mag niet

Door Maarten Rossen op 28 juni 2018

Bijna een jaar geleden stelde de PvdA vragen over het gebruik van verontreinigde grond in het projectgebied Plan Perkpolder. Volgens de beantwoording door het dagelijks bestuur was er niets aan de hand. Het bleek achteraf toch vies tegen te vallen. Afgelopen vrijdag zagen wij ons naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken naar gebruikte grond in de dijk en ons bereikte informatie genoodzaakt om vervolgvragen te stellen. De vervolgvragen leverden de PvdA veel reacties en vragen op van verontruste Zeeuwen en mensen elders in het land.

Wij zijn in afwachting van de antwoorden op de vervolgvragen, maar het bericht in het Algemeen Dagblad van gisteren over GenX en PFOA geeft de burger weinig moed. Ondanks alle inspanningen van de samenwerkende overheden en de goede inzet van het departement en de diensten kunnen we niet anders dan constateren dat we met z’n allen achter de feiten aanlopen. Het ILT-rapport (Inspectie Leefomgeving & Transport) dat eergisteren aan de Tweede Kamer is aangeboden geeft inzicht in de verspreiding van GenX. Ook in Zeeland. Het is dus opletten geblazen met het gebruiken van verontreinigde grond.

Wij zijn vandaag door meerdere mensen gewezen op het feit dat het toepassen van verontreinigde grond op schone grond volgens het Besluit bodemkwaliteit niet is toegestaan. Klopt dit en zo ja, welke consequenties heeft dit voor het ophogen van het terrein van Plan Perkpolder?

Beantwoording vervolgvragen PvdA grond Perkpolder

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen