Voorkom mestvergister Rilland

Door Eddy Heerschop op 7 juli 2019

Hoe kunnen we voorkomen dat een mestvergister zich vestigt in de gemeente Reimerswaal? In de gemeenteraad van deze gemeente heeft de PvdA zich altijd tegen de komst van de vergister verzet. Tot nu toe ter vergeefs, want de plannen zijn er nog steeds. Dit terwijl de gemeenteraad in Reimerswaal nu ook gaat twijfelen. Er is namelijk veel verzet.

Ook GroenLinks (GL) maakt zich ernstig zorgen. De provincie kan op dit moment weinig maar GroenLinks diende tijdens de Statenvergadering van 5 juli 2019 een interessante motie in. In deze motie werd -kort samengevat – verzocht om alsnog een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland geeft aan dat zo’n uitgebreide rapportage niet nodig is. Een MER biedt echter kansen om de komst van de mestvergister tegen te gaan.

Wij hebben de suggestie gedaan om het besluit van de RUD Zeeland te laten toetsen door een onafhankelijk bureau (second opinion). Een suggestie waar GroenLinks goed mee uit de voeten kon. De motie werd door GL ingetrokken en daarvoor in de plaats is aan gedeputeerde Van der Velde (VVD) verzocht het eerdere besluit van de RUD Zeeland te laten toetsen. Een suggestie die door alle Statenleden werd ondersteund! Mooi staaltje samenwerking en goed opgepakt door GL-collega Temmink.

Gedeputeerde Van der Velde (VVD) gaf aan dat de RUD Zeeland op dit moment nog een keer kritisch kijkt of het uitvoeren van een MER nodig is. Actuele ontwikkelingen (onder andere uitspraken van rechters) worden daarbij betrokken. Mocht de RUD Zeeland tot de conclusie komen dat geen MER nodig is dan wordt dit besluit door een extern bureau getoetst. Komt de RUD Zeeland tot de conclusie dat wel een MER nodig is, dan vindt er geen externe toetsing plaats. Dan is bereikt wat we willen.

Provinciale Staten geven unaniem een belangrijk signaal af. Een steun in de rug voor de gemeenteraad van Reimerswaal. Wij zijn zeker tevreden met dit resultaat en hopen dat de mestvergister er nooit gaat komen!

Statenlid Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

“Ik ben Eddy Heerschop. Geboren en getogen Vlissinger. Werkzaam in de Zeeuwse industrie. Ik wil mij gaan inzetten voor: – Een duurzamere economie. – Een provincie waar vakmensen, arbeidsmigranten, laag en hoog opgeleide Zeeuwen kunnen wonen en werken in een groene, gezonde en veilige omgeving. – Waar mensen zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk inkomen,

Meer over Eddy Heerschop