Door Anita Pijpelink op 9 juni 2017

Verkoop Netwerkgroep DNWG

Bij de voorgenomen verkoop van DNWG, onderdeel van PZEM N.V., mogen we vandaag als Provinciale Staten wensen en bedenkingen uitspreken. Dat klinkt een beetje als ‘Zegt u het maar’ of ‘Wat wilt u dat we doen?’ Nou, was dat maar zo. Was het maar zo dat we vandaag ons wensenlijstje konden voorleggen, want dat wensenlijstje zou er dan toch wel heel anders komen uit te zien. Dat heeft er al die tijd dat we hier over Delta hebben gesproken ook anders uitgezien. Dan staat voor de Statenfractie van de PvdA bovenaan dat wensenlijstje dat de kerncentrale tot nationaal probleem én oplossing wordt uitgeroepen, dan houden we aandelen in Evides, een prachtig winstgevend waterbedrijf, een nog bijna ouderwets nutsbedrijf en kunnen we het dividend laten terugkeren naar de samenleving en allerlei mooie projecten en ontwikkelingen investeren.

Maar ja, zo ligt het niet. Wensen en bedenkingen is hier geen wensenlijstje, het is een lijstje ‘leuker kunnen we het niet maken en makkelijker eigenlijk ook niet’. Dus we doen het ermee en dan tellen we dan toch maar onze knopen. En dan zijn er zeker wel dikke Zeeuwse knopen te tellen. Voor de fractie van de PvdA is het behoud van zoveel werkgelegenheid een mooie Zeeuwse knoop. Wij hebben ons altijd hard gemaakt voor behoud van werkgelegenheid voor zoveel mogelijk Zeeuwen en we zijn erg blij dat koper Stedin hier garanties in heeft afgegeven voor de komende vijf jaren. Een andere dikke knoop is het bedrag waarmee DNWG naar Stedin gaat. Dat is een onverwacht hoge opbrengst. Soms vallen dingen mee en van meevallers kunnen we in deze provincie de komende jaren niet genoeg hebben. Schrijnende is natuurlijk dat deze hoge opbrengst in rook opgaat met het dekken van de verlieslatende andere onderdelen van PZEM, waaronder dus EPZ en de Sloecentrale. En tenslotte is een knoop(je) de op te richten Stichting Zeeuwse Publieke Belangen die een extra impuls beogen voor de energietransitie en energievoorziening in Zeeland.

De PvdA is erg benieuwd naar het businessplan van PZEM dat medio september aan de aandeelhouders gepresenteerd zal worden. En om in de nieuwe situatie waarin de PZEM komt na de splitsing als aandeelhouders niet lijdzaam af te wachten ondersteunen wij de motie die straks zal worden ingediend door D’66.

Vanaf deze plek wil ik namens onze fractie onze enorme waardering en dank uitspreken voor de Centrale Ondernemingsraad van de PZEM die zich zo hard ingezet hebben, samen met de directie van PZEM voor behoud van werkgelegenheid voor Zeeland.

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink