Door op 1 mei 2017

Dag van de Arbeid

Beste partijgenoten,

We zullen aan de slag moeten om te laten zien dat onze partij voor de werknemers staat: voor eerlijk, veilig en fatsoenlijk werk. We staan voor ZZP-ers die hier zelf voor gekozen hebben en nog meer voor diegene die gedwongen zijn om in een ZZP-constructie te werken.

Als ik de afgelopen jaren de sfeer op de werkvloer proef is er alle reden om de Dag van de Arbeid te vieren en om deze dag, nog meer dan anders, belangrijk te laten zijn. Rechten voor werknemers staan nog steeds onder druk. De afgelopen decennia hebben we ons best gedaan om de werknemers meer rechten te laten krijgen. De aankomende jaren zal het nog belangrijker zijn om er voor onze mensen te staan. Zij rekenen en vertrouwen op ons!

In Zeeland is er nog veel onzekerheid op de werkvloeren. Werknemers in de flexibele schil weten niet of ze een toekomst hebben in het bedrijf. Dit heeft direct gevolg voor de toekomst van een groot aantal jonge professionals die zullen moeten kiezen: In Zeeland blijven en iets anders gaan doen of vertrekken? Wij mogen deze mensen niet in de steek laten.

Hetzelfde geldt voor collega’s die in (onvrijwillige) ZZP-constructies zitten en op heel andere voorwaarden hetzelfde werk doen bij dezelfde werkgever. Er zijn werkgevers die dit erg aantrekkelijk vinden. Zo min mogelijk risico + lasten = veel baten. Is dit de manier waarop we bijvoorbeeld een onderwijsinstelling willen zien werken?

Gedurende de campagne heb ik weinig positiefs gehoord over de nieuwe wet Werk & Zekerheid. Deze wet had tot doel om mensen aan het werk te houden, maar als werkgevers en organisaties zo zoeken naar de gaten in de wet en de wet als excuus gebruiken om iemand een toekomst te onthouden, dan is het vertrouwen weg. Neemt niet weg dat we als partij staan voor eerlijk werk en goede arbeidsomstandigheden. Wanneer bedrijven en organisaties op deze wijze wetten blijven omzeilen om geen verantwoordelijkheid te hoeven te dragen voor hun personeel en wanneer werknemers met elkaar moeten concurreren krijgt men verdeeldheid in het land. Op teveel werkvloeren is de werknemer heden ten dage weer overgeleverd aan de grillen van de werkgever. Als PvdA laten we dit niet toe. Het zijn de sociale en goede bedrijven en hun werknemers die nu lijden onder een groot aantal werkgevers die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Wij kunnen deze goede werkgevers in het spotlicht zetten en de rest vertellen zo doe je dat!

Ik wens iedereen vandaag een mooie en inspirerende Dag van de Arbeid toe!

Met vriendelijke groet,

Bob van Schuylenburch (gewestelijk voorzitter)