18 april 2016

Statenvragen over middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

De PZC maakte melding van een brandbrief die door de besturen van de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen naar de colleges van B&W van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. De PvdA is bezorgd over de financiële kortingen waarmee deze scholen de komende jaren krijgen te maken. Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Bayram Erbisim en Ralph van Hertum van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

  1. Bent u op de hoogte van de brandbrief die de besturen van middelbare scholen naar de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst hebben verzonden?
  2. Speelt de geschetste problematiek alleen in Zeeuws-Vlaanderen of ook in andere delen van Zeeland?
  3. Is de provincie ook door de schoolbesturen benaderd?
  4. Kan de door de provincie Zeeland geïnitieerde Zeeuwse Onderwijsautoriteit een rol vervullen bij het aanpakken van de problemen waar de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen mee te kampen hebben / krijgen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Middelbaar onderwijs’ (18-04-2016)