Door Anita Pijpelink op 18 november 2016

Statenvoorstel Thermphos

In een periode dat Zeeland wil en moet investeren in nieuwe ontwikkelingen en projecten voelt het hele dossier Thermphos als een molensteen om onze nek. Natuurlijk, we weten nog niet welke hoop we kunnen gaan putten uit het plan dat uiterlijk 15 december klaar moet zijn. Eerlijk gezegd houdt iedereen z’n / haar hart vast wat het de Zeeuwse burgers gaat kosten om de site van Thermphos weer schoon over te dragen. Die investeringen, die we allemaal zo graag willen doen, in allerlei onderwerpen en projecten lijken daarmee onder druk te komen staan in een krimpregio waar het toch al erg kiezen is wat te doen met de beperkte middelen die we hebben. Het voelt akelig om geld te moeten stoppen in een schoonmaakklus, één van jewelste dat zeker, maar toch. We investeren liever in nieuwe ontwikkelingen. Toch komen we er niet onder uit, dat wil onze fractie ook niet, dat hebben we in eerdere bijdragen op dit onderwerp ook al aangegeven. We zijn het in allerlei opzichten verplicht om vervuilde gronden en sites schoon te maken voor de generaties na ons.

De vorige keer heb ik de rol van het Rijk in deze ook al genoemd. Onze fractie wil graag van gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA) weten hoe hij ervoor denkt te kunnen zorgen dat het Rijk bijdraagt aan de sanering van Thermphos. Daarnaast zijn we toch wel erg bezorgd over het aspect veiligheid. Garandeert de gedeputeerde de veiligheid van de mensen die werkzaam zijn op het terrein van Thermphos en die van de Zeeuwse burgers? Kortom, levert de huidige status quo op de site een acuut gevaar op?

anita-3
Fractievoorzitter Anita Pijpelink

 

 

 

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Kandidaat nummer 1 uit Middelburg: “Zeeland heeft ambitie op onder ander economisch gebied en daar hoort ook de ambitie bij om onderwijs van hoog niveau aan te bieden. We hebben al heel veel excellente scholen en hoogwaardig onderwijs in onze provincie. De PvdA vindt dat erg belangrijk, want hiermee zet Zeeland zichzelf landelijk op de

Meer over Anita Pijpelink