Door Anton van Haperen op 9 juni 2017

Varend ontgassen verbieden

Mijn studieboeken waren er 40 jaar geleden al duidelijk over: benzeen is een gevaarlijke stof waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. Het terugdringen van de benzeenemissie was in de jaren ’90 van de vorige eeuw dan ook een belangrijk onderdeel van het milieubeleid. Dat is onder andere gelukt dankzij ingrijpende aanpassingen aan auto’s en het verlagen van benzeengehalte in autobenzine. In dit perspectief is het eigenlijk heel verwonderlijk dat we pas nu, anno 2017, praten over het verbieden van benzeenemissie bij het varend ontgassen van schepen. Het zal u duidelijk zijn: de PvdA ondersteunt het voorstel zonder voorbehoud.

In de Commissie Ruimte is uitgebreid gediscussieerd over de handhaving en de wenselijkheid van een overgangstermijn. De fractie van de PvdA heeft aan zo’n overgangstermijn geen behoefte. Gedeputeerde De Reu en GroenLinks-collega Temmink hebben in die discussie duidelijk gemaakt dat er voldoende oplossingen zijn voor de aangekaarte uitvoeringsproblemen. Nu komt het er op aan dat ook de Zeeuwse overheid zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt en duidelijke kaders stelt voor ondernemers en maatschappelijke partijen.

De eerste afspraken tussen het Rijk, een aantal provincies en de gemeente Rotterdam over een verbod op het varend ontgassen dateren van drie jaar geleden en sindsdien zijn vijf provincies ons voorgegaan. Veelzeggend in dit verband is ook het feit dat de sector het niet nodig heeft geoordeeld een zienswijze in te dienen toen het Zeeuwse voorstel voor een verbod rond de laatste jaarwisseling 6 weken ter inzage heeft gelegen. Bovendien is er de mogelijkheid van een handhavingstraject, waarbij het eerste half jaar volstaan wordt met waarschuwingen en dat pas later gebruik gemaakt gaat worden van sancties.

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen