Door Ralph van Hertum op 9 oktober 2015

PvdA wil betere busverbinding met Gent

De PvdA-Statenfractie heeft het belang van een goede busverbinding met Vlaanderen benadrukt. In de Statencommissie Economie op vrijdag 9 oktober 2015 stelde de PvdA vragen over de aansluiting van de Nederlandse lijn 6 met de Belgische bus naar Gent.

De PvdA wil weten of de provincie Zeeland inspanningen verricht om de Nederlandse en Belgische buslijn goed op elkaar af te laten stemmen. Het draait om beter openbaar vervoer voor studenten en toeristen tussen Zeeland en Gent. Doorgaans halen de busreizigers hun overstap in Zelzate niet. Een betere afstemming is wenselijk.

Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) deelt de zorgen van de PvdA. Hij geeft twee dingen aan. Namelijk dat de provincie op ambtelijk niveau gesprekken voert voor een betere afstemming tussen de Belgische en Nederlandse bus. Bovendien wijst hij op de moeilijkheid om Belgische en Nederlandse bussen op elkaar af te stemmen.

Momenteel rijdt op zaterdag en zondag de bus op lijn 50 enkele malen per dag van Middelburg naar Gent. Doordeweeks moeten busreizigers overstappen in Zelzate. Wanneer de overstap niet wordt gehaald moeten de reizigers een uur wachten op de volgende bus.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum