Door Ralph van Hertum op 9 juni 2017

Pont Sluiskil in de vaart houden

Vandaag is er met miljoenen euro’s gesmeten waaronder 4,5 miljoen voor Thermphos. We komen nu met een motie die om een zeer bescheiden bedrag gaat voor het redden van de pont bij Sluiskil. 60.000 euro verdeeld over vier jaar.

Geschiedenis
We beginnen met de geschiedenis van de veerpont. Voor 2011 voer Rijkswaterstaat met een boot tussen Sluiskil-West en Sluiskil-Oost. Rijkswaterstaat stootte deze boot af, maar wilde de bootverbinding graag behouden. Daarom gaf Rijkswaterstaat aan een opgerichte stichting een bruidsschat mee om de boot varend te houden. De vrijwilligers leefden op zuinige voet, gingen zorgvuldig met het materiaal om en beperkten het aantal overtochten tot het noodzakelijke. Daardoor kon de veerpont veel langer in vaart blijven dan was verwacht. Tot op het heden tenminste, want de bruidsschat is bijna op. Het Rijk heeft deze veerpont niet voor niets zo lang laten varen. De boot is belangrijk voor de kinderen die dagelijks naar de scholen in Terneuzen gaan en de werknemers van de bedrijven bij Sluiskil-Oost. Per dag maken gemiddeld meer dan driehonderd mensen gebruik van de bootverbinding. In vergelijking met bijvoorbeeld de buurtbussen en de meeste bussen is dit een groot aantal gebruikers.

Steun
De stichting van de veerpont heeft ook steun gezocht bij het sluizencomplex, de omliggende bedrijven, de scholen, de dorpsraden en bij de gemeenteraad van Terneuzen. De begroting (die ook naar de provincie is gestuurd) is helder: 36.000 euro per jaar, plus nog 10.000 reservering voor onvoorziene kosten. Dat bedrag kunnen we samen, provincie, gemeente en bedrijven, inleggen om de veerboot te redden.

Hulp
Waarom willen we de veerpont helpen? Daar zijn veel redenen voor te geven. Veiligheid is er een en wordt door anderen uitgewerkt. Een tweede is dat deze voorziening belangrijk is voor de kinderen die dagelijks naar school fietsen en werknemers die dagelijks aan de slag gaan bij de bedrijven in Sluiskil-Oost.

Provinciale taak
Is dit een provinciale taak? Ja. Dit gaat om het vervoeren van een kwetsbare doelgroep van A naar B. Bovendien gaat dit om leefbaarheid. Immers blijft het aantrekkelijk voor jonge gezinnen om te wonen in plaatsen als Sluiskil, Zandstraat, Philippine en Sas van Gent, als een veilige fietsroute gegarandeerd is. In Aantrekkelijk Zeeland wordt meermaals gesproken over bereikbaarheid van voorzieningen in dorpen en kernen. De leefbaarheid van Sluiskil en de omgeving staat op het spel en dat gaat ook de provincie aan. Wij vinden dat de pont ook onder Aantrekkelijk Zeeland valt.

Financiële dekking
De financiële dekking kan op meerdere plaatsen worden gevonden. Een optie is uit het budget van Aantrekkelijk Zeeland, omdat daar ruimte zit voor het stimuleren van initiatieven op het gebied van mobiliteit. Voorzitter, in de motie hebben we de dekking uit de Brede Doelen Uitkering 2015 opgenomen, maar mocht u van mening zijn dat de veerpont geen openbaar vervoer is, dan kunnen we de dekking ook vinden bij Aantrekkelijk Zeeland.

Conclusie
Laten we hier helder over zijn: dit voorstel verzoekt om een eenmalige bijdrage van de provincie. Met een duidelijk begin en eindpunt. In samenwerking met andere belanghebbenden. De situatie in Sluiskil is uniek en niet vergelijkbaar met andere situaties in Zeeland. We willen hiermee de vele vrijwilligers, kinderen en werknemers ondersteunen die dagelijks met het pontje naar school of werk gaan en hopen daarvoor op uw steun.

Statenlid Ralph van Hertum

 

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum