Kamervragen over schrappen tolheffing

12 maart 2019

Vragen van het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister Infrastructuur & Waterstaat over schrappen tolheffing Westerscheldetunnel voor betere bereikbaarheid Zeeuws-Vlaanderen:

  1. Bent u bekend met de uitzending Goedemorgen Nederland van 12 maart 2019 over de Westerscheldetunnel en de berichten Zeeuws-Vlaamse boeren: ‘Tunnel moet tolvrij’ en Minister voert campagne in Zeeland?
  2. Vindt u het ook het onrechtvaardig dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vanwege de tolheffing in de Westerscheldetunnel hoge kosten, meer dan  € 1600 per jaar, moeten maken voor woon-werkverkeer of een bezoek aan familie buiten Zeeuws-Vlaanderen? Wat vindt u ervan dat vele Zeeuws-Vlamingen de tolheffing door de Westerscheldetunnel als een mentale barrière ervaren?
  3. Klopt het dat 40% van de inwoners die vanwege woon-werkverkeer gebruik moet maken van de Westerscheldetunnel deze kosten niet vergoed krijgen door de werkgever en deze dus zelf moeten bekostigen? Bent u ook van mening dat het onwenselijk is dat deze mensen moeten betalen voor het gebruik van publieke voorzieningen terwijl er geen alternatief is?
  4. Klopt het dat de Westerscheldetunnel steeds vaker gebruikt wordt als onderdeel van de economische as Goes-Gent? Erkent u het belang van deze economische as? Denkt u ook dat het afschaffen van de tol op de Westerscheldetunnel deze economische corridor nog verder versterkt? Bent u ook, net zoals de Zeeuws-Vlaamse boeren, dat de tolheffing een vorm van concurrentievervalsing is?
  5. Ziet u ook dat de tolheffing in de Westerscheldetunnel ervoor zorgt dat het voor Zeeuws-Vlaanderen lastiger is om de bevolkingskrimp tegen te gaan en extra bedrijvigheid naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken? Vindt u ook dat, vanwege deze bevolkingskrimp, het van groot belang is om de provincie Zeeland financieel bij te springen en er voor te zorgen dat de tolheffing zo spoedig mogelijk wordt afgeschaft? Bent u het eens dat het schrappen van de tolheffing enorme voordelen voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en de omgeving kan hebben?
  6. Klopt het dat in de Tunnelwet is afgesproken dat er te allen tijde een veerverbinding tussen Vlissingen – Breskens voor fietsers en voetgangers moet zijn? Vindt ook, vanwege het belang voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, dat dit een OV-verbinding moet zijn? Kunt u garanderen dat deze veerverbinding niet commercieel wordt geëxploiteerd?