17 maart 2015

Halte-taxi opnemen in reisplanners

De eerste weken met de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Zeeland zijn achter de rug. De knelpunten beginnen ook steeds duidelijker te worden. Een goed beeld hierover geeft onze Facebookpagina Openbaar Vervoer Zeeland. Naar aanleiding van reacties hebben de Statenleden Frits de Kaart en Piet Hamelink de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zeeland:

1. Is het juist dat de halte-taxi niet is opgenomen in de dienstregeling op de website 9292?
2. Wat is de reden dat deze niet is opgenomen op de website 9292?
3. Bent u het met de PvdA eens dat het voor een optimale mobiliteit in Zeeland wenselijk is dat de haltetaxi wordt opgenomen op de website 9292?
4. Is het college bereid om dit alsnog op te nemen op de website 9292?
5. Indien het college die bereidheid niet heeft, wat is hiervan de reden en bent u dan wel bereid om dit op te nemen op de lijst van knelpunten die om een oplossing vraagt?

Antwoorden op Statenvragen over openbaar vervoer (16-03-2015)