Door Ralph van Hertum op 17 februari 2017

Betere treinverbinding voor Zeeland

Als eerste wil de PvdA-fractie gedeputeerde Harry van der Maas en zijn ambtenaren complimenteren met hun inspanningen voor het Zeeuwse spoor. We krijgen in Zeeland intercity’s die gaan stoppen in Vlissingen, Middelburg en Goes zonder dat de treinverbinding voor de andere Zeeuwse reizigers verslechtert. Mooi. Goed werk, maar dit is slechts een van onze wensen voor de Zeeuwse treinverbinding.

Meneer Van Boxmeer kaart in zijn brief en de bijdrage in de vorige commissievergadering een terecht punt aan: In december 2016 is de nieuwe dienstregeling ingegaan. Vooraf was veel zorg bij Zeeuwse treinreizigers, maar de NS stelde hen gerust: 60 procent van de Zeeuwse reizigers gaat er een paar minuten op achteruit, maar 40 procent van de reizigers gaat erop vooruit. De heer Van Boxmeer sprak over een verslechterde treinverbinding. Hij doelt daarmee vooral op de verbinding met de Randstad. Verlies van de directe verbinding met Schiphol en een langere reistijd. In vijf jaar tijd is de verbinding tussen Vlissingen en Amsterdam 26 minuten langer geworden. Hoe kan het dat in een tijd van snelle vooruitgang een cruciale treinverbinding alleen maar achteruit hobbelt?

Op 6 december 2016 kwam de NS al met een antwoord op die vraag. Een medewerker van NS legt uit dat vanuit Zwolle de nieuwe dienstregeling is opgezet. Het Zeeuwse treinverkeer werd als laatste ingepland en dient als sluitstuk van de dienstregeling. 60 procent verliest tijd, maar die 40 procent die naar Breda en verder reist, gaat er tien minuten op vooruit. Op papier is dit juist. Alleen in de praktijk gaat het anders. De Zeeuwse trein stopt op perron 4B in Roosendaal. De deuren blijven nog even dicht, waardoor de tijd weg tikt. Wanneer de deuren open gaan duwen de mensen zich naar buiten en rennen ze naar spoor 3A, een eind verderop. Sommigen halen hun overstap wel, anderen niet. Minder validen kunnen hun overstap sowieso wel schudden. Als de Zeeuwse trein twee a drie minuten vertraagd is, haalt niemand zijn overstap naar Breda. Dit is onacceptabel.

Navraag leert dat in de afgelopen maand veel vertraging plaatsvindt op het Zeeuwse spoor. De PZC becijferde dat in de week na de kerstvakantie 1 op de 3 treinen in de ochtendspits te laat was. De afgelopen weken valt regelmatig het treinverkeer uit. Bijvoorbeeld deze woensdag in de avondspits en donderdagmiddag. De stiptheid bij de Zeeuwse stations ligt het laagste van Nederland. In de top vijf van stations met de meeste vertraagde treinen of overgeslagen stations zijn vier Zeeuwse stations vertegenwoordigd. Gedeputeerde Staten hebben bovenstaande problemen bij de NS inmiddels aangekaart. Wat is de reactie van de NS? Wanneer komt de NS in actie om de treinverbinding in Zeeland te verbeteren? En als de NS niet in actie wil komen, zijn Gedeputeerde Staten dan bereid om de Zeeuwse zaak bij het nieuwe kabinet te bepleiten?

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum