Door Anita Pijpelink op 13 januari 2017

Statenvoorstel terrein Thermphos

“Weer € 2,5 miljoen trekken uit de algemene reserve.” Dit zal bij velen de verzuchting zijn nu we iets moeten vinden van het Statenvoorstel Thermphos. En als het nu € 2,5 miljoen is die investeringen betreffen in de sociaal-economische toekomst van Zeeland dan was het nog anders geweest, maar het gaat hier om drie maanden beheerskosten om de site van Thermphos veilig en beheersbaar te houden. En toch, dat is ook belangrijk. Ook daar zal niemand anders over denken. Veiligheid voor mens en omgeving. Onze fractie maakt zich ernstige zorgen over de voortgang in het dossier Thermphos. We zijn blij met de druk in dit Statenvoorstel op Van Citters Beheer (VCB) om al binnenkort te komen met een verder gevorderde inkijk in het plan van aanpak, waar momenteel hard aan gewerkt wordt. Wij hopen dat deze druk vooral een signaal is naar alle betrokken partijen om de weg naar een fosforveilige site en schone gronden in het gebied Vlissingen-Oost gezamenlijk te lopen.  Alle stakeholders hebben er iets mee te winnen dat we dit klusje, zeg ik eufemistisch, klaren. Grote en gevaarlijke klussen klaar je niet in je eentje, dat doe je samen.  Daar zet je samen de schouders onder omdat iedereen daarbij wint. Met de oproep tot gezamenlijke commitment stemde de PvdA-fractie met het Statenvoorstel.

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink