11. Ron de Kort

Kandidaat nummer 11 uit Vogelwaarde:

“We leven in een onzekere tijd. Vele veranderingen komen aan ons voorbij. Sommige raken ons, sommige niet, maar al die veranderingen geven wel onrust en geven andere partijen de mogelijkheid om van die onzekerheid gebruik te maken en zwarte toekomstbeelden te schetsen.

Ik ben trots tot een sociaaldemocratische partij te behoren die ook haar verantwoordelijkheid neemt en dus ook moeilijke en soms pijnlijke besluiten. Dat is nodig om ook voor onze kinderen en kleinkinderen een solidair en mooi Nederland te hebben. Sommige partijen noemen dat goed rentmeesterschap, maar handelen er jammer genoeg niet naar.

Solidariteit betekent evenwicht, draagvlak en samenhang. Ook in Zeeland staat de PvdA daar voor en zijn dat ook onze uitgangspunten bij het maken van plannen en besluitvorming. Laat ons dit goede werk voortzetten en stem daarom op 18 maart op nummer 11 van de PvdA-lijst. Zo blijft de Zeeuws-Vlaamse invloed ook daar geborgd.”