Sport

Sport en bewegen zijn gezond en ook goed voor de sociale cohesie en de gemeenschapszin. Sportmanifestaties, zoals de Kustmarathon en het NK Tegenwindfietsen, versterken het imago en de bekendheid van Zeeland.

De PvdA heeft de volgende standpunten over sport:
– Grote sportevenementen die Zeeland op de kaart zetten worden gesteund, op voorwaarde dat burgers en / of bedrijven substantieel participeren.
– Vernieuwende en in het oog springende lokale en regionale sportactiviteiten die een impuls geven aan sport en bewegen in de brede zin van het woord kunnen aanvullend op bijdragen van gemeenten door de provincie worden gesteund.
– De provincie en het waterschap moeten blijven investeren in een goed netwerk van fiets- en voetpaden.