Door op 17 september 2013

Vragen over kwetsbare gebouwen in Zeeland

Uit het eerste jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving & Transport blijkt dat er door Nederlandse gemeenten bij bestemmingsplannen onvoldoende rekening wordt gehouden met zogenaamde veiligheidszones. Daardoor kan het voorkomen dat de opslag van gevaarlijke stoffen te dicht bij woningen plaatsvindt.
Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Bayram Erbisim en Anton van Haperen van de Partij van de Arbeid de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van het jaarverslag 2012 van de Inspectie Leefomgeving & Transport?

2. Zitten er bij de 39 onderzochte opslaglocaties ook locaties in Zeeland? Zo ja, welke locatie(s) en zat(en) deze bij de 74% waarbij de veiligheidszones niet zijn vastgelegd in de bestemmingsplannen?

3. Zijn er bij de provincie onveilige situaties in de Zeeuwse gemeenten bekend? Hoe gaat de provincie daarmee om?

4. Welke landsgrensoverschrijdende risico’s spelen voor Zeeland? Houdt de Inspectie Leefomgeving & Transport hier rekening mee in haar onderzoeken?

Antwoorden op Statenvragen over kwetsbare gebouwen in Zeeland (17-10-2013)