Door op 26 augustus 2015

Vraag van PvZ en PvdA over gebruik Vlaamse GGZ

Op 20 augustus jongstleden zijn Statenvragen ingediend over de voorgenomen sluiting van de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) in de ziekenhuizen van Terneuzen en Vlissingen.

In het verleden had de Nederlandse zorgverzekeraar CZ een contract met een zorgverlenende instantie in Knokke-Heist in België. Zeeuwse patiënten konden daar, juist in crisissituaties, ook terecht.

In dit verband hebben de fracties van de Partij voor Zeeland en de Partij van de Arbeid de volgende aanvullende vraag aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

Zijn de verantwoordelijke partijen inzake de bereikbaarheid van de Zeeuwse geestelijke gezondheidszorg bereid om wederom over de grens in België te kijken naar de mogelijkheden? Zo nee, dan vernemen wij graag een uitgebreide motivering waarom niet.

Antwoorden op aanvullende Statenvragen ‘PAAZ’ (26-08-2015)