In de sneeuw gestrande buspassagiers

Door Ralph van Hertum op 15 december 2017

Maandag 11 december 2017 had Zeeland te kampen met slechte weersomstandigheden. Sneeuwval legde het verkeer in grote delen van Zeeland lam. De wegen raakten verstopt, reizigers stranden en het openbaar vervoer raakte ontregeld. Mensen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn konden niet meer zelfstandig hun huis bereiken. Zo berichtte de PZC over gestrande en onderkoelde busreizigers die uiteindelijk door behulpzame mensen zijn thuisgebracht. Sommige middelbare scholieren bleven achter in de aula’s van hun school omdat Connexxion de bussen uit dienst had genomen.

Vragen aan gedeputeerde Harry van der Maas (SGP):

1. Wat vindt de gedeputeerde van de handelwijze van Connexxion om het busvervoer te stoppen?

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Connexxion moest handelen uit veiligheid voor de reizigers en de chauffeurs. Langer doorrijden was niet verantwoord volgens Connexxion. Via sociale media en digitale borden heeft Connexxion de reizigers proberen in te lichten. In Terneuzen is het helaas niet goed verlopen.”

2. Heeft de provincie een noodplan in geval van extreme weersomstandigheden? Zo nee, zijn Gedeputeerde Staten bereid om dat te maken?

Gedeputeerde Harry van der Maas: “De communicatie tussen Connexxion en de scholen is niet goed verlopen. Er komt een evaluatie. Gemeenten hebben calamiteitenplannen liggen die gebruikt kunnen worden.”

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum