Door op 12 juli 2017

Strategienota en Meerjaren Investeringsprogramma waterschap Scheldestromen

We hebben de afgelopen periode kansen aangegeven om binnen de vastgestelde financiële doelstellingen te kunnen werken aan het verlagen van de schulden van het waterschap. Dat kan volgens de PvdA door de jaarrekeningoverschotten te gebruiken om de schuldpositie te saneren of door af te boeken op de boekwaarde van het kantoorgebouw in Middelburg. Ook inzetten op volledige BTW-compensatie op het onderdeel wegen (voor dat deel dat we zelf inbrengen) heeft de PvdA meerdere malen voorgesteld.

Helaas hebben we moeten constateren dat deze voorbeelden door het Dagelijks Bestuur niet worden opgepakt en nu zitten we met de gebakken peren: aan alle kanten rammelende financiën. Dat krijg je vanzelf wanneer uitgangspunten bij tijd en wijle worden verlaten. Het is niet nieuw, want bij de tariefvaststelling zijn we ook al een paar keer onaangenaam verrast door de inwoners meer dan nodig te laten betalen.

Maar we kunnen nog bijsturen door de uitgangspunten genoemd in de strategienota aan te passen:
1. Maximaal investeren per jaar € 28 miljoen. Hiermee kunnen we de maximale schuldenlast verlagen met een bedrag van € 40 miljoen voor de komende jaren. Dit is een noodzakelijke maatregel vanwege de onzekerheid dat de schuldenlast kan verlagen zoals het Dagelijks Bestuur stelt op pagina 37 van de Strategienota.
2. De jaarrekeningoverschotten vanaf heden gebruiken om de schuldenlast te verlagen of om de boekwaarde van de clubhuizen te verlagen. De verkoop van één kan dan in beeld komen in plaats van gesubsidieerde verhuur. De click van € 1,3 miljoen kunnen we nu al gebruiken.
3. BTW-compensatie regelen voor ons aandeel in de wegen. Dit kan als compensatie dienen voor de inkomstendaling van de precarioheffing.

Door ons structureel te houden aan onze afspraken te houden kunnen we het waterschap beter besturen en dit zonder paniek naar de burger van Zeeland af te spiegelen.

Paul Weemaes, voorzitter PvdA-waterschapsfractie