Waterverbruik als belastinginstrument haalt het niet

Door Maarten Rossen op 16 september 2018

Tijdens de vergadering van het bestuur van waterschap Scheldestromen op vrijdag 14 september jongstleden pleitte de PvdA-fractie om in plaats van te blijven werken met vervuilingseenheden het waterverbruik als meetinstrument voor het heffen van waterschapsbelasting te gebruiken. Dit volgen van het zogenaamde waterspoor is namelijk veel eerlijker dan het systeem met vervuilingseenheden.

Hoe is het thans geregeld? Bij twee bewoners van een woning moet er voor drie worden betaald en wanneer er tien wonen hoeft er ook voor drie te worden betaald. Dat vindt de PvdA krom. Door te kiezen voor waterverbruik worden mensen aangespoord om op hun waterverbruik te letten en gaan mensen die veel water verbruiken (bijvoorbeeld eigenaren van een zwembad of een hobbyboerderij) meer betalen.

Zelfs een onderzoek naar het volgen van het waterspoor werd onwenselijk gevonden. Een motie van de PvdA haalde daarom helaas geen meerderheid. Elf bestuursleden stemden voor en achttien tegen. Volgend jaar zijn er weer waterschapsverkiezingen. Wie weet komt er dan een meerderheid voor ons voorstel…

Motie ‘Waterspoor’ (14-09-2018)

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen