Door Anita Pijpelink op 4 november 2016

Statenvoorstel Economische Agenda

Er ligt een helder gestructureerde economische agenda. We lezen  dat het college de adviezen van de Commissie Balkenende, adviezen ter versterking van de Zeeuwse economische structuur, terug wil laten komen in de economische agenda. Wij zien dat ook op veel punten terug, maar naar ons idee niet op alle adviezen even nadrukkelijk als dat de Commissie Balkenende ons adviseert.

Onze fractie vraagt aandacht voor de maatschappelijke opgave circulaire economie en energietransitie. Zoals wij tijdens eerdere gelegenheden al hebben aangegeven vinden wij deze opgave er vergeleken met de andere in budget er maar wat bekaaid van af komen. Dat rijmt in onze optiek niet met de intentie van het college om de adviezen van de Commissie Balkenende over te nemen. Deze commissie is er in haar rapport toch heel duidelijk over. Circulaire economie / Smart Delta Recources en de energietransitie worden door de commissie als eerste en tweede punt genoemd bij de prioritaire acties. Waarbij ze in deze thema’s kansen zien voor innovatie en dus voor werkgelegenheid.

De fractie van de PvdA wil graag van het college weten: Welke criteria zijn gehanteerd bij de toekenning van budgetten bij de maatschappelijke opgaven? En waarom wordt in de uitwerking van het budget dat toegekend wordt aan de maatschappelijke opgave circulaire economie en energietransitie geen invulling gegeven aan de prioritering van dit onderwerp dat de Commissie Balkenende er wel aan geeft?

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Grote Sternstraat 75 4332 DR Middelburg “Zeeland heeft ambitie op onder ander economisch gebied en daar hoort ook de ambitie bij om onderwijs van hoog niveau aan te bieden. We hebben al heel veel excellente scholen en hoogwaardig onderwijs in onze provincie. De PvdA vindt dat erg belangrijk, want hiermee zet Zeeland zichzelf landelijk op

Meer over Anita Pijpelink