4 mei 2016

Otwin van Dijk komt naar Zeeland

“Tranen op de publieke tribune, gejuich in de wandelgangen en zelf had ik ook een brok in mijn keel. Het was dan ook niet zomaar een dag, afgelopen donderdag. Want na jarenlang praten werd deze week eindelijk het VN-verdrag voor mensen met een beperking aangenomen. En daar bleef het niet bij: een meerderheid van de Tweede Kamer steunde ook mijn voorstel om ‘algemene toegankelijkheid’ wettelijk vast te leggen. Daarmee wordt toegankelijkheid de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering. Een historisch moment voor mensen met een beperking.”

Zo schreef PvdA-Tweede Kamerlid Otwin van Dijk zelf over zijn rol in het ratificeringsproces. In dat proces moesten bestaande wetten zo worden bewerkt, dat ze niet strijdig zijn met het genoemde VN-Verdrag. Het proces werd in de Tweede Kamer afgerond op 21 januari. Op 12 april jl. stemde de Eerste Kamer in met het resultaat van die afronding. Otwin van Dijk komt maandag 6 juni op uitnodiging van de Stichting Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland naar Goes om te spreken over het VN-Verdrag. De bijeenkomst zal ’s middags, vanaf 14 uur, worden gehouden in de raadszaal van de gemeente Goes.

21 januari en 12 april: historische momenten voor mensen met een beperking, maar ook voor wie zonder beperking denken te zijn. Dat straks meer mensen beter kunnen meedoen aan het samen-leven, is winst voor iedereen. We hopen daarom dat aan onze uitnodiging voor 6 juni door velen gevolg zal worden gegeven. U doet ons een groot plezier dat zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Belangrijk voor een goede organisatie van de bijeenkomst!

U kunt zich aanmelden telefonisch (0118-628628) of per email (klik op www.pcgzeeland.nl/contact). Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk het programma toe.