Door op 31 oktober 2014

Opstart verkoopproces Indaver

In de aandeelhoudersstrategie van het energiebedrijf Delta N.V., die in december 2012 door Provinciale Staten werd aangenomen, staat geschreven dat de activiteiten van dochter Indaver niet worden gezien als publieke taken. Als de mogelijkheid zich aandient dan wordt aan de directie de ruimte gelaten om Indaver tegen een aantrekkelijke waarde te verkopen. De directie heeft aangegeven om van die mogelijkheid gebruik te maken. In het Statenvoorstel dat nu aan Provinciale Staten voorligt wordt het verkoopproces van Indaver opgestart. Indaver kan verder groeien en de marktconforme prijs die de verkoop kan opleveren, kan de schuldenpositie van Delta N.V. verminderen.

De PvdA-Statenfractie Zeeland kan over dit voorstel kort zijn. Onze fractie kan zich verenigen met dit Statenvoorstel en hiermee met het opstarten van het verkoopproces door Delta N.V. Ook met het toetsingskader, zoals de voorwaarde tot het bedingen van een marktconforme verkoopprijs, het voldoende comfort bieden over de financierbaarheid en kredietwaardigheid van Delta N.V. na voltooiing van de verkoop en dat de verkoop op geen enkele wijze de strategische opties van Delta N.V. beperkt heeft onze instemming. Het definitieve voorstel over de daadwerkelijke verkoop van Indaver aan een derde partij zullen wij kritisch bekijken, ook in het licht van de strategie van Delta een toetsen aan het toetsingskader van dit voorstel.

Annebeth Evertz (voorzitter Statenfractie)