Door Anita Pijpelink op 10 februari 2017

Statenvoorstel verkoop Delta Retail

De deadline voor de splitsing van het bedrijf Delta nadert met rasse schreden en vandaag mag Provinciale Staten haar wensen en bedenkingen uitspreken over de voorgenomen verkoop van Delta Retail aan het Zweedse EQT.

Wensen en bedenkingen bij deze voorgenomen verkoop dan vraag je wat, want natuurlijk zijn er wensen te over, zeker ook bij de PvdA-fractie. Wij zouden nog steeds erg graag de totaaloplossing willen, waarbij splitsing, herstructurering van het bedrijf Delta betekent dat het geen ongezonde delen hoeft mee te nemen naar een ongewisse toekomst. We wensen het bedrijf toe dat het geen miljoenen hoeft te stoppen in een verlieslatende kerncentrale, dat er geen wurgcontracten, tollingcontracten zijn en geen sprake is van dalende energieprijzen, maar dit alles lijkt momenteel meer op dagdromen, dan op een haalbare wens.

Daarom resteert er voor onze fractie niet veel meer dan met een realistisch-pragmatische blik te kijken naar het voorliggende Statenvoorstel. En dan zijn er zaken waar wij als sociaaldemocraten blij mee zijn. Wij zijn blij met de onverwacht hoge koopsom die EQT bereid is voor Delta Retail te betalen. Dat zegt iets over de kwaliteit van dit bedrijfsonderdeel, over wat medewerkers van Delta Retail aan kwaliteit leveren en over het trouwe en loyale klantenbestand van Delta. Dat is mooi. Nog mooier is dat met deze koper en diens zienswijze over Delta Retail werkgelegenheid voor Zeeland behouden blijft, in ieder geval voor de komende jaren. Heel mooi is dat deze koper de CAO, het sociaal plan en de bedrijfseigen regelingen overneemt zodat werknemers van Delta Retail vooruit kunnen, vooruit de toekomst in. Samen met de centrale ondernemingsraad zijn wij hier als fractie van de PvdA erg blij mee.

Als fractie nemen we wel al even een duik in de toekomst en horen we graag van de gedeputeerde of de omvang van het management en het beloningsbeleid aangepast gaat worden aan de omvang van het bedrijf dat na 1 juli, na de splitsing dus, resteert. De huidige beloningslijn immers is vastgesteld op de top van de omvang van Delta toen er zelfs nog plannen voor een tweede kerncentrale waren. Wij horen het graag.

Fractievoorzitter Anita Pijpelink

 

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink