Ledenbrief over formatie 2019

Door Anita Pijpelink op 19 april 2019

Vandaag heeft de preformateur, de heer Schenk, zijn advies over de coalitievorming in Zeeland uitgebracht. Op basis van de intensieve en diepgaande gesprekken deze week adviseert hij een proces van coalitievorming in te gaan met CDA, SGP, VVD en PvdA. Daarmee is het Forum voor Democratie niet gelukt om aan deze vier partijen duidelijk te maken dat zij passen bij waar deze vier partijen voor staan en voor willen gaan. De preformateur wijst hierbij op belangrijke verschillen op de invulling van de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid. “CDA, SGP, VVD en PvdA zitten in hun visie op de ideologie van het provinciebestuur sterk op één lijn, zowel als het gaat om de rol van de provincie, als om de inhoudelijke thema’s.” aldus dhr. Schenk. Via de link onderaan dit bericht kunnen jullie het rapport van de preformateur lezen.

Vanaf volgende week gaan de coalitie-onderhandelingen beginnen. Op het moment dat er een concept-coalitieakkoord ligt zullen we het bestuur van het gewest vragen dit in een algemene ledenvergadering aan jullie voor te leggen.

Dank voor alle berichten, vragen en aanmoedigingen die we afgelopen weken van velen van jullie hebben mogen ontvangen. We hebben dit gewaardeerd als belangrijke input.

Hartelijke groet, mede namens Corina, Ralph en Eddy,

Anita Pijpelink

Advies preformateur 19-04-2019

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink