3 maart 2015

Internationale Vrouwendag met Jetta Klijnsma

Zaterdag 7 maart 2015 vieren we in Zeeland op initiatief van de PvdA Internationale Vrouwendag. Een bijzondere dag die nog steeds een belangrijke rol speelt in de emancipatie van de vrouw. Het thema van deze 103de viering is ‘Vrouwen en werk’.

Om 17:00 uur houden we samen met Staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Jetta Klijnsma een debat over het thema ‘Vrouwen en werk’.

Veel alleenstaande moeders hebben het niet breed. Kan het hebben van werk armoede tegengaan? Waar lopen werkende moeders en vrouwen tegenaan? Kortom, voldoende voor een goed debat in Grand Café Willem aan de Oranjelaan 17 te Middelburg. De toegang is gratis en iedereen, man of vrouw, is van harte welkom.

Internationale Vrouwendag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.

PROGRAMMA

16:30 uur Inloop
17:00 uur Opening en welkom door Anita Pijpelink, kandidaat Statenlid
17:10 uur Bijdragen van:
– Annebeth Evertz, Zeeuws Statenlid
– Jetta Klijnsma, Staatssecretaris Sociale Zaken & Werkgelegenheid
– Saskia Szarafinski, wethouder bij de gemeente Middelburg
17:45 uur Debat met de zaal onder leiding van Anita Pijpelink
18:45 uur Einde debat, gevolgd door informeel napraten met hapje & drankje
19:30 uur Einde programma

Wij hopen jullie zaterdag 7 maart te mogen begroeten in Middelburg!

Uitnodiging Internationale Vrouwendag (07-03-2015)