Bedankt kiezers!

Door Anita Pijpelink op 21 maart 2019

Beste kiezers,

In de politieke storm die over ons land en onze provincie raast zijn wij als sociaaldemocraten blijven staan in Zeeland! En dat maakt ons blij, trots en bijzonder dankbaar. Dank jullie wel voor jullie stem en vertrouwen, voor alle hulp en inzet de afgelopen weken tijdens de campagne en de morele steun tijdens de debatten! Het heeft ons vreselijk goed gedaan. We gaan de komende jaren ons verder inzetten om Zeeland roder, eerlijker, rechtvaardiger en socialer te maken. We doen dat graag samen met jullie. Wij hebben zin in de komende vier jaar!

Met hartelijke groeten,

Anita Pijpelink, lijsttrekker Provinciale Staten Zeeland
&
Maarten Rossen, lijsttrekker Waterschap Scheldestromen

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink