Door op 11 maart 2015

Grensoverschrijdend openbaar vervoer

In de PZC stond op 9 maart jongstleden te lezen: “De haven van Gent heeft momenteel 450 vacatures openstaan, maar een groot gedeelte zal niet ingevuld worden, is de verwachting. De simpele reden: de haven is met het openbaar vervoer haast onbereikbaar.” Naar aanleiding van het bovengenoemde hebben wij de Statenleden Bayram Erbisim en Frank van Oorschot de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zeeland:

1. Hebben Gedeputeerde Staten kennis genomen van het bovenstaande artikel in de PZC?

2. Zo ja, biedt dit kansen voor werkzoekenden in met name Zeeuws-Vlaanderen?

3. Kan de huidige OV-concessie worden uitgebreid met bijvoorbeeld extra bussen of een watertaxi van Terneuzen naar Gent?

4. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid om samen met de Vlaamse collega’s te kijken wat de mogelijkheden zijn om eventueel aan te haken bij een Vlaamse lightrailverbinding en deze uit te breiden tot de gemeente Terneuzen?

5. Zijn er ook mogelijk Europese subsidies, met name uit het CEF-fonds, aan te wenden voor grensoverschrijdend openbaar vervoer?