Kandidaat

Anton van Haperen

Commissie Ruimte

Dahliastraat 17
4371 EZ Koudekerke

“Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat het groene geluid gehoord wordt in Provinciale Staten van Zeeland.

De Partij van de Arbeid staat voor een doordacht en evenwichtig groen geluid:
• Zorgvuldig ruimtegebruik: voor nieuwbouw van woningen, bedrijven en verblijfsrecreatie ruimte in bestaande kernen en complexen beter gebruiken.
• Kust- en strandbebouwing: door een kustvisie hoogbouw en aantasting van de wijde horizon voorkomen.
• Nationaal Natuurnetwerk en het Natura 2000-programma: afronden vóór 2027.
• Natuur is er ook om te beleven en van te genieten: mensen moeten hiervoor mogelijkheden krijgen.”