Milieuprogramma

Door Anton van Haperen op 1 maart 2019

De Partij van de Arbeid hecht aan een goed en gezond leefmilieu voor mens en dier. In het in september 2018 vastgestelde Omgevingsplan hebben we daarvoor doelen vastgesteld. Deze worden in het nu voorliggende milieuprogramma verder uitgewerkt en geoperationaliseerd. Bij eerdere behandelingen van dit programma in de Commissie Ruimte en hier in Provinciale Staten hebben wij met name gepleit voor aanpassingen waar het ging om de verduurzaming van de intensieve veehouderij en de monitoring van de luchtkwaliteit. Wij hebben tot onze tevredenheid vastgesteld dat onze eerdere opmerkingen zijn verwerkt. Wij stemmen dan ook graag in met het Statenvoorstel.

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen