Werk

Passend werk met een goed inkomen is een belangrijk aspect van bestaanszekerheid. Veel Zeeuwen voelen dat deze zekerheden onder druk staan. Mensen maken zich zorgen over het verlies aan vaste banen, de opkomst van tijdelijke contracten, de komst van arbeidsmigranten of zijn onzeker over hun pensioen. Tegelijkertijd zijn er tekorten aan arbeidskrachten in de zorg, horeca en techniek.

De PvdA heeft de volgende standpunten over fatsoenlijk en vast werk:
– De PvdA wil dat de Provincie en het waterschap het goede voorbeeld geven en goed werkgeverschap laten zien waarbij een vast contract de norm is en dat ze anderen stimuleren
dit voorbeeld te volgen.
– De PvdA wil dat de Provincie en het waterschap op een maatschappelijk verantwoorde manier aanbesteden, waarbij er aandacht is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het tegengaan van flexwerk.
– De PvdA wil dat de Provincie en het waterschap meer stageplaatsen en traineeships voor jongeren creëren.
– De PvdA wil dat verdringing op de arbeidsmarkt wordt tegengegaan. We willen voorkomen dat werkgevers het tekort op de arbeidsmarkt misbruiken om met lage lonen en slechte
huisvesting de loonkosten te drukken en kansen ontnemen voor onze werkzoekenden. Wij willen een einde maken aan arbeidsmigratie als verdienmodel op basis van kostenverschillen
tussen buitenlandse werknemers en Nederlandse collega’s. Wij staan voor fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten en verwachten dat secondaire kosten op gebied van
onderwijs, openbare orde en wonen op de langer termijn, meegedragen worden door inlenende bedrijven.
– De PvdA wil dat de Provincie in Den Haag en Brussel erop aandringt om de regels makkelijker te maken om over de grens te werken.