Zenuwspiraal

Door Corina van der Vliet op 9 juni 2019

In een eerder artikel schreef Anita Pijpelink over de afgeronde informatiefase en de start van de coalitie onderhandelingen. Een intensieve tijd begon. Samen met de vertegenwoordigers van CDA, SGP en VVD zijn we met een positieve intentie dit traject ingegaan. Veel gezamenlijk overleg, presentaties, toekomstvisie onder woorden brengen, concept teksten doornemen (nogmaals hiervoor mijn pluim voor de ambtelijke ondersteuning!), goed kijken naar de formulering van zinnen en punten op de i zetten. Daarnaast veel overleg tussen Anita en mij (ook daarvoor mijn dank richting Anita). Om het beeldend te maken: We zitten naast elkaar, iPads en papieren voor ons en tussen ons in lag constant het PvdA-verkiezingsprogramma, want natuurlijk was onze inzet erop gericht om een akkoord te krijgen waar ook wij als PvdA Zeeland ons in herkennen.

Dat is gelukt! De leden gaven op 3 juni 2019 de steun aan dit coalitieakkoord. Natuurlijk waren er ook aanvullende opmerkingen en aandachtspunten. Zonder volledig te zijn en in willekeurige volgorde: aandacht voor burgerparticipatie, het in toom houden van (de uitbreiding van) recreatie, een energietransitie die (financieel) bereikbaar moet zijn voor een ieder, doelgroepenvervoer, de omgevingsvisie en sociale woningbouw. En het gaat om mensen, mensen in de meest brede zin van het woord. Waardevolle aanvullingen die de fractie als huiswerk heeft genoteerd. Daar gaat de fractie mee aan de slag. Het afgesloten akkoord is immers op hoofdlijnen en biedt voldoende ruimte om als fractie binnen Provinciale Staten politiek te bedrijven. Het feit dat de leden achter dit akkoord staan voelt goed. Daar zijn de onderhandelingen op gericht geweest. De verkregen erkenning en waardering voelt heel fijn. Dank jullie wel, PvdA-leden!

Anita vergelijkt het proces met een zenuwspiraal. De spiraal vormt het volledig proces, van campagne voeren tot de installatie van Anita als Gedeputeerde. Er zijn tussenstations waar je even moet of kan wachten, waar je even bij kan komen, je kan voorbereiden op de volgende fase. Het bereiken van die tussenstations is cruciaal voor de volgende stap in het proces.

Het coalitieakkoord ligt er. Het nieuwe college van gedeputeerde staten is geïnstalleerd. Het echte werk begint met Anita als gedeputeerde en Ralph, Eddy, Niek en ik binnen de fractie. Uitdagingen volop. We hebben, met dank en inzet van velen van ons, het einde van de zenuwspiraal bereikt. Een resultaat waar we trots op mogen zijn.

Fractievoorzitter Corina van der Vliet-Hart

Corina van der Vliet

Corina van der Vliet

“Ik ben Corina van der Vliet-Hart, 52 jaar, getrouwd en moeder. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle. Gericht op samenwerking, sociaal en enthousiast. Hobby’s zijn wandelen, kijken naar sport en vind ik het leuk om te schrijven. • Iedereen is welkom in Zeeland. • Jongeren groeien met plezier op. • Onbebouwde

Meer over Corina van der Vliet