Door Maarten Rossen op 29 juni 2016

Zeeuwse (Sesam)straten

De Commissie Balkenende stelde onlangs dat Zeeland bij uitstek geschikt is als experimenteergebied voor bestuurlijke vernieuwing. Het aantal reactionaire reflexen dat het eerste voorstel in die richting gaat opleveren zal, ons Zeeuwen kennende, groot zijn. Het blijft dan bij praten en dat zet geen zoden aan de dijk. Wanneer de theorie en de praktijk niet met elkaar te rijmen zijn vermogen de Zeeuwen wellicht het onmogelijke door te handelen. Handelen als medicijn tegen de Zeeuwse ziekte.

Hierbij pleiten wij voor een snelle realisatie van een Zeeuws Projectbureau Wegen. De Zeeuwse gemeenten, de provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat kunnen in dit Projectbureau Wegen samenwerken. Zo’n projectbureau is geen spannend experiment, maar een bij dijkversterkingen bewezen effectief instrument. Door nauwere samenwerking werden daar kosten bespaard en werd het werk sneller uitgevoerd.

Nu al doet het waterschap veel onderhoud van gemeentelijke wegen in het buitengebied. Het is een feit dat dit de Zeeuwen lagere kosten aan wegenonderhoud oplevert. Veel Zeeuwse gemeenten kampen met achterstanden in het rioolonderhoud. Het op te richten projectbureau kan zich hier ook mee gaan bezighouden. Samenwerking met Enduris B.V., voorheen Delta Netwerkbedrijf, binnen het projectbureau valt ook te overwegen. Werk met werk maken door samenwerking met een netwerkbedrijf waarvan de Zeeuwse overheden aandeelhouders zijn. Dit zorgt tevens voor behoud van werkgelegenheid, want door gezamenlijk meerdere werken te verrichten voorkomen we dat er onvoldoende werk is bij ieder los overheidsorgaan waardoor (ingenieurs)werk moet worden uitbesteed. Het eerdergenoemde Projectbureau Zeeweringen heeft dit bewezen.

De Wet Herverdeling Wegenbeheer is niet meer geëvalueerd. Jammer, want dat was een uitgelezen kans geweest voor Zeeland om de bijzondere geografische positie, het lage inwonertal en de vele kilometers wegen onder de aandacht te brengen en bij de minister op te roepen tot een andere financieringsmethodiek voor wegenonderhoud in Zeeland te komen. Zeeland moet bestuurlijk eendrachtig en proactief richting Den Haag optrekken. Proactief, want anders zijn de vleespotten in Den Haag al verdeeld.

Misschien moeten wij als Zeeuwse bestuurders met z’n allen eens wat meer naar Sesamstraat gaan kijken in plaats van naar bestuurlijke heilige huisjes. Samenwerking komt in Sesamstraat veelvuldig aan bod. Samenwerken blijkt effectief en kinderlijk eenvoudig.

Zeeuwse PvdA-hoofdingelanden Maarten Rossen & Paul Weemaes

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen