Door Ralph van Hertum op 17 december 2015

Zeeuws meldpunt GGZ in oprichting

Ondanks de inzet van velen lijken de sluitingen van de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Terneuzen (is al gesloten) en PAAZ Vlissingen (eerste week januari 2016) gewoon door te gaan.

Wij hebben grote waardering voor met name de inzet van ervaringsdeskundigen. Afgelopen week heeft de Zeeuwse PvdA een netwerkbijeenkomst gehad over het onderwerp ‘zorg’ en vooral over de ontwikkelingen rondom de sluitingen van de PAAZ afdelingen Terneuzen en Vlissingen. Burgemeesters, wethouders, Statenleden en gemeenteraadsleden hebben hierover gesproken met elkaar. De race om de sluitingen tegen te houden lijkt gelopen. Geconstateerd is dat het hele proces niet goed is verlopen. Tevens is er onvoldoende onderzocht of de verregaande ambulantisering in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de sluiting van beide PAAZ afdelingen rechtvaardigt. Bezuinigingen mogen nooit ten koste gaan van de behandelingen.

In de Tweede Kamer zijn door de PvdA daarom vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport over onder andere:
1. Op welke manier worden inwoners van de regio betrokken bij de besluitvorming en zijn hun behoeften uitgangspunt?
2. Op welke manier wordt in dit besluitvormingsproces al rekening gehouden met de recent aangenomen motie over zeggenschap over zorg in de regio?

In de netwerkbijeenkomst hebben we het besluit genomen om een Zeeuws meldpunt GGZ op te richten. Hier kunnen alle klachten die er zijn met betrekking tot de GGZ in Zeeland gemeld worden. De site is in ontwikkeling en we hopen dat deze op korte termijn in de lucht kan. Op deze manier hopen we signalen te ontvangen, waar we weer verder mee kunnen.

Nader bericht volgt. We blijven ons best doen, waar mogelijk.

Ingrid Wojtal (raadslid Terneuzen), Frances Oreel (raadslid Vlissingen) en Ralph van Hertum (Statenlid)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum