Door Ralph van Hertum op 17 september 2017

Prijzen losse buskaartjes rijzen de pan uit

Connexxion is voornemens per 1 januari 2018 de mogelijkheid voor contante betaling van vervoersbewijzen voor de bus af te schaffen. De PvdA heeft hierover al vragen gesteld. Niet alleen de manier waarop betaald kan worden blijkt te veranderen, maar ook de prijzen. De tarieven worden 1 oktober aanstaande gewijzigd. Vervoersbewijzen die straks met een pinpas via het systeem Ticketbox in de bus kunnen worden gekocht zullen anders geprijsd worden dan tot nu toe gebruikelijk is.

Niet alleen de prijs, maar ook de eenheid waarmee gerekend wordt wijzigen. Niet de afstand, maar de reistijd wordt bepalend. Voor de kortere ritten kunnen vanaf 1 oktober alleen losse vervoersbewijzen per kwartier worden gekocht. Voor een busrit van 16 minuten moet dus voor twee kwartier worden afgerekend. Volgens de website van Connexxion gaat een rit van 16 minuten € 5,- kosten. Een rit van Vlissingen naar Middelburg kan met de overschrijding van de 30 minuten zelfs € 8,- kosten. Ook de prijzen van zogenaamde rit- en dagkaarten worden gewijzigd. De kosten voor het reizen per bus naar Gent staan niet langer vermeld op de website van Connexxion.

De PvdA vindt dat betaalbaar openbaar busvervoer in Zeeland van wezenlijk belang is voor de leefbaarheid van de Zeeuwen en de Zeeuwse toeristische sector. De kloof tussen de tarieven voor OV-chipkaart en losse kaartverkoop wordt te groot. De chauffeurs van Connexxion zijn de verkopers van losse vervoersbewijzen in de Zeeuwse bussen. Bij veranderingen in de routes, reistijden en prijzen moeten zij keer op keer tekst en uitleg geven aan de reizigers. Wanneer mensen na 1 januari 2018 met contant geld willen betalen moeten de chauffeurs ‘nee’ verkopen en zullen zij veelvuldig de volle laag van reizigers krijgen die geen weet hebben van de veranderingen. Om nog maar te zwijgen van de tariefstijgingen in de losse kaartverkoop.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Is de provincie Zeeland gekend in de tariefsstijgingen voor het openbare door Connexxion uitgevoerde busvervoer in Zeeland of is dit een eigenstandige bevoegdheid van de vervoerder?

2. Bent u het met de PvdA eens dat het prijsverschil tussen OV-chipkaart en losse kaartverkoop te groot wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u richting Connexxion ondernemen om dit te voorkomen?

3. Kunt u ons een volledig overzicht (inclusief de verbinding met Gent) geven van de wijzigingen per 1 oktober 2017 in het productaanbod en de daarbij horende prijzen voor het openbare busvervoer in Zeeland?

4. Zijn de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) en het Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV) Zeeland vooraf op de hoogte gebracht van de wijzigingen in de manieren van betaling (afschaffen mogelijkheid van betaling met contant geld) en prijzen in het Zeeuwse openbare busvervoer? Zo nee, waarom niet?

5. Hebben de provincie Zeeland en Connexxion zich als respectievelijke aanbesteder en uitvoerder voldoende gerealiseerd met welke mogelijke vragen, opmerkingen en dreigementen de buschauffeurs geconfronteerd kunnen gaan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit bestaan de maatregelen?

6. Kan de verkoop in de bus van anonieme OV-chipkaarten van € 15,- (€ 5,- kaart en € 10,- reistegoed) per stuk uitkomst bieden?

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum