Door op 12 januari 2016

Wilma brouwer stopt als AV-lid Scheldestromen

Ik wil jullie meedelen dat ik wegens persoonlijke omstandigheden heb besloten om met ingang van 30 maart 2016 mijn functie als voorzitter van de PvdA-fractie Waterschap Scheldestromen neer te leggen. Per gelijke datum zal ik ook mijn lidmaatschap van de Algemene Vergadering (AV) te beëindigen.

Mijn politiek-bestuurlijk werk voor het waterschap (voorheen Waterschap Zeeuwse Eilanden, thans Waterschap Scheldestromen) als AV-lid en een periode als DB-lid heb ik sinds 2006 altijd met heel veel plezier en inzet gedaan. Daarbij ben ik er steeds in geslaagd een gezonde balans tussen werk en privéleven in stand te houden.

Feit is dat de werkdruk in mijn fulltime functie als zittingsvoorzitter bij de Huurcommissie recentelijk is toegenomen. Daarom heb ik de balans opgemaakt en besloten dat ik (weliswaar met pijn in mijn hart) ga stoppen met mijn politiek-bestuurlijke functie bij het waterschap.

De eerstvolgende op de lijst is Maarten Rossen. Hij is als burgercommissielid goed ingevoerd, heeft ook AV-ervaring en zijn hart ligt bij de sociaaldemocratie. Dus de belangen van de PvdA-kiezers zullen door Paul Weemaes en Maarten Rossen in de komende periode goed behartigd blijven worden.

Met hartelijke groeten,

Wilma C. Brouwer, fractievoorzitter PvdA Waterschap Scheldestromen